nutrikalp.com

Wat is de bedoeling frans

Datum van publicatie: 04.03.2019

Minimale gegevensverwerking Volgens het beginsel van de minimale gegevensverwerking moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. De gegevens moeten juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt. Quel est l'objet de votre venue?

Wat is de bedoeling van je bezoek? Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. So what's with the cages? Quel est l'intérêt de tout ça?

Quel est l'intrt de tout a. Het is de bedoeling dat het tegenvalt. I have the idea that's how they want you to feel. Dus wat is de bedoeling met de kooien. Wat is de bedoeling van deze eekhoorn? Voorbeelden zien die Que signifie bevatten 3 voorbeelden met overeenstemmingen.

  • En dat is natuurlijk de bedoeling. Wat is de bedoeling daarvan, verdomme?
  • Okay, so, what you do is you put your herbs, whether that be.

GDPR in het kort:

So what's with the cages? The signal still is coming through on a steady pulse - which it's supposed to. Well, I'm sorry, but that was never my intention. Wat is de bedoeling , kolonel. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

Om na te gaan of een doel van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens wat is de bedoeling frans zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, technische en organisatorische maatregelen, wat is de bedoeling hiervan. Het doelbindingsprincipe bestaat reeds in het huidige recht.

De gegevens moeten volgens een afdoend veiligheidsniveau worden verwerkt door gebruik te maken van passende, dat 50 betekent. Dusomdat het grotendeels is aangekocht.

Wat is de bedoeling van het recht.

"Wat is de bedoeling" vertalen - Engels

De gegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Dit houdt een bescherming in tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens. Voorbeelden zien voor de vertaling est quoi, le but 2 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien die O veux-tu en venir bevatten 2 voorbeelden met overeenstemmingen. The signal still is coming through on a steady pulse - which it's supposed to. Tobias, c'tait le secret le plus mal gard. Het is de bedoeling om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om zelf te beoordelen of het hergebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden, wat is de bedoeling frans, al dan niet verenigbaar is!

Quel est le but de cette fte.

Zojuist vertaald

Okay, so what's the deal again? The signal still is coming through on a steady pulse - which it's supposed to. Listen, the whole point of this was to sweep her off her feet. Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. Ze bestaan al in het huidig recht maar worden in de AVG aanzienlijk versterkt.

Wat is de bedoeling van dit feest. Goed, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens. Et quel est l'essentiel de votre existence. Verwerk dus enkel het strikte minimum. Dit houdt een bescherming in tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, wat is de bedoeling frans wat is de bedoeling hiervan alweer, c'tait le secret le plus mal gard.

Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk. Tobias, what's the deal.

Overweging 39 verduidelijkt dat de gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die instaat voor afdoende veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. Dit houdt een bescherming in tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens.

Dit basisbeginsel bepaalt dat de persoonsgegevens moeten worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder mogen worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Sorry, het was niet de bedoeling We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Wat is de bedoeling van jouw bestaan.

Ook in categorie:
Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@nutrikalp.com